Q&A

Q&A

Tijdens uw intake consultatie evalueren we uw klachten grondig en stellen wij u een persoonlijk zorgtraject voor, op maat van uw klacht.

De prijs van het zorgtraject is volledig in lijn met de voorgestelde behandeling en kan sterk variëren, afhankelijk van de uitgebreidheid van uw klachtenpatroon.  U ontvangt binnen de week na uw intake consultatie een uitgebreid rapport met voorstel tot behandeling van uw klacht(en) en ook een prijsopgave.

Na de intake consultatie ontvangt u een volledig en uitgebreid verslag, alsook een inschrijvingsformulier om in te tekenen voor uw zorgtraject. Van zodra u intekent, bekijken we met u de best geschikte datum om het zorgtraject te volgen. De wachttijd tot de aanvang van het zorgtraject varieert gemiddeld van 4 tot 8 weken.

Dit raden we in principe af. Het succes van onze behandeling wordt net bereikt door een multidisciplinaire en intensieve (kortdurende) aanpak. Uw auditieve symptomen kunnen het best behandeld worden wanneer we gedurende één week met de verschillende therapeuten telkens verder opbouwen op de vooruitgang die de vorige dag reeds geboekt is. In uitzonderlijke gevallen en na goedkeuring binnen het team, kunnen trajecten ook over meerdere weken worden gespreid.

We raden sterk af om de zorgweek te combineren met werk of andere activiteiten. Het is immers praktisch moeilijk haalbaar omdat er dagelijks meerdere therapiesessies ingepland staan. Verder is de week heel intensief en is het belangrijk uzelf de kans te geven om de verworven inzichten te kunnen verwerken en om de nodige nieuwe vaardigheden en tools concreet in de praktijk te kunnen omzetten.

Neen, dit is niet noodzakelijk. U kan bij uw huisarts of NKO-arts een medisch afwezigheidsattest bekomen voor uw werkgever voor de duur van de volledige behandeling.

Neen, u wordt ambulant behandeld. U wordt niet opgenomen in een ziekenhuis. Indien u ver weg woont, kan u een B&B of hotel contacteren voor uw verblijf tijdens uw behandeling in ons centrum. Ons secretariaat kan u helpen met de keuze van logies dicht bij het behandelcentrum.

U bent vrij hierin te kiezen. Patiënten die van ver komen, opteren dikwijls voor een verblijf dicht bij het behandelcentrum. Dit geeft de mogelijkheid om na de therapiesessies te ontspannen en de informatie te verwerken.

U zal sowieso eerst een afspraak dienen te maken met één van de audiologen van het ON-GEHOORD  expertisecentrum in België. Dit is een belangrijke eerste stap aangezien de audioloog de coördinerende persoon is in het volledige zorgtraject. De audioloog stelt op basis van een uitgebreide intake, het behandelingstraject op, op maat van uw auditieve klachten. Voor de therapiesessies tijdens de zorgweek kan u ofwel in Brugge, ofwel in Amsterdam terecht.

Indien u een afspraak wil maken met één van onze audiologen, verwijzen we u naar onze afsprakenagenda waar u online of telefonisch kan boeken.

Indien u vooral last heeft van gehoorverlies, is het raadzaam om eerst één van onze partner hoorcentra te consulteren. Daar wordt uw gehoor samen met uw tinnitusklachten voor een eerste keer geëvalueerd.

Indien uw klachten ernstig zijn en verder moeten worden geëvalueerd, zal onze partner u doorsturen naar het ON-GEHOORD expertisecentrum en kan het hoorcentrum voor u een afspraak maken voor een intake consultatie bij één van onze audiologen.

Hiervoor dient u contact op te nemen met uw mutualiteit. De standaardtarieven van uw mutualiteit gelden ook bij ons, vb kinesist, osteopaat, hoortoestellen etc.

Nederlandse zorgverzekeringen zijn privé-verzekeringen en hebben allemaal verschillende vergoedingsmodaliteiten, die variëren van volledige vergoeding, naar een heel kleine vergoeding.
U dient zelf een aanvraag in te dienen bij uw zorgverzekering en na te gaan wat zij vergoeden voor het voorgestelde zorgtraject.

ON-GEHOORD staat niet in voor het organiseren van de terugbetaling door uw zorgverzekeraar.

Plan uw afspraak

Uitgebreid consult (ook indien dringend)

1. Bij onze ON-GEHOORD audioloog:

Prof. dr. Vinck

ONLINE BOEKEN

+32 (0)9 273 82 71


2. Bij onze externe Audiologen Oost-Vlaanderen
(opgeleid door Prof. Vinck)

dr. Sofie Degeest

Leen Vleurinck (Msc) - aussi en français

 

ONLINE BOEKEN +32 (0)9 273 82 71Screening onderzoek

Bij één van onze ON-GEHOORD partners in de buurt van uw woonplaats:

KLIK HIER

Plan uw afspraak

Uitgebreid consult (ook indien dringend)

1. Bij onze ON-GEHOORD audioloog:

Prof. dr. Vinck

ONLINE BOEKEN

+32 (0)9 273 82 71


2. Bij onze externe Audiologen Oost-Vlaanderen (opgeleid door Prof. Vinck):
dr. Sofie Degeest
Leen Vleurinck (Msc) - aussi en français

ONLINE BOEKEN

+32 (0)9 273 82 71Screening onderzoek

Bij één van onze ON-GEHOORD partners in de buurt van uw woonplaats:

klik hier