Ontmoet de expert

Ontmoet de expert

Professor Bart Vinck

is nationaal en internationaal expert in de Audiologie.  Hij behaalde naast een Bachelorgraad in de richting Akoepedie (Hogeschool Gent) tevens een Master of Sciences diploma in de Logopedische en Audiologische wetenschappen aan de Universiteit Gent. In 1998 promoveerde hij Summa Cum Lauda tot doctor in de Audiologie aan de Universiteit Gent met een proefschrift getiteld ‘Distortie Product Oto Akoestische Emissies (DPOAE): normatieve aspecten”.

Hij was jarenlang aangesteld als Hoofd Audiologie in de NKO afdeling van het Universitair Ziekenhuis te  Gent en was tijdens die periode ook Directeur van het Centrum Ter Sprake, het Centrum voor spraak-, taal en gehoorrevalidatie “Ter Sprake” aan het UZ Gent. Sinds 2001 is hij aangesteld als voltijds hoofddocent Audiologie binnen de vakgroep revalidatiewetenschappen aan de Universiteit van Gent, en (mede)verantwoordelijk voor de opleiding audiologie aan de UGENT. Vanuit die functie ligt hij aan de basis van de kwaliteitsvolle training van vele audiologen over heel Vlaanderen.

Van 2011 tot 2018 was hij aangesteld als Hoogleraar Audiologie en Departementshoofd van het “Department of Speech-Language Pathology and Audiology” aan de Universiteit van Pretoria (UP) in Zuid-Afrika. Tijdens die periode was hij ook als Directeur van het UPCIU, verantwoordelijk voor het lokale Cochleair Implant Team van de universiteit, en vakgroepvoorzitter van de Applied Social Sciences Cluster. Vanuit zijn expertise binnen de vestibulologie, ontwikkelde hij een onderzoekslijn evenwicht en gehoor, en slaagde hij erin de nodige fondsen te verwerven om de eerste elektronische draaistoel voor geavanceerd (ruimte)onderzoek op het continent Afrika te installeren. Hij is momenteel nog steeds verbonden aan de UP als Buitengewoon Hoogleraar binnen de Faculteit “Humanities”, en is van nabij betrokken bij internationaal klinisch wetenschappelijke studies. Hij wordt vaak door de media geconsulteerd,  doceert internationaal, presenteert op vele internationale congressen als keynote speaker, en schreef reeds meer dan 100 internationale wetenschappelijke publicaties.

Binnen zijn expertisegebied dat tinnitus, hyperacusis, en gehoorschade door professionele en recreationele lawaaiblootstelling behelst, heeft hij tijdens zijn loopbaan reeds verschillende baanbrekende initiatieven genomen: Zo richtte hij in 1998 de eerste tinnituskliniek in Vlaanderen op, ontwikkelde het multidisciplinair gehoorzorgprogramma HearingCoach, dat enkele jaren geleden nog de Best Practice Award kreeg van Europa, en ligt hij, als uitvinder, aan de basis van de recente ontwikkeling van de eerste smartphone applicatie (dBTrack)  voor “veilig luisteren” met behulp van oortelefoons: Een initiatief dat volledig in lijn is met de “safe listening” strategie van de WHO.

Ontmoet de expert

Heel recent introduceerde hij ten slotte een innovatieve aanpak voor een trapsgewijze en multidisciplinaire aanpak voor de diagnostiek en begeleiding van tinnitus/hyperacusis patiënten in Vlaanderen. Het expertisecentrum “ON-GEHOORD” te Brugge, en de daaraan verbonden eerstelijns zorgpunten over heel Vlaanderen, bieden een snel en multidisciplinair zorgtraject aan voor patiënten met tinnitus en overgevoeligheidsaandoeningen voor geluid.

De werking van dit centrum is volledig in lijn met de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en past alle principes toe van de recent verschenen Europese richtlijnen rond de aanpak van tinnitus in een multidisciplinaire setting.

Plan uw afspraak

Uitgebreid consult

Prof. dr. Bart Vinck (in Gent)

ONLINE BOEKEN

+32 (0)9 273 82 71


dr. Sofie Degeest (in Wetteren)

Leen Vleurinck (Msc) (in Aalst) - aussi en français

 

ONLINE BOEKEN +32 (0)9 273 82 71Screening onderzoek

Bij één van onze ON-GEHOORD partners in de buurt van uw woonplaats:

KLIK HIER

Plan uw afspraak

Uitgebreid consult (ook indien dringend)

1. Bij onze ON-GEHOORD audioloog:

Prof. dr. Vinck

ONLINE BOEKEN

+32 (0)9 273 82 71


2. Bij onze externe Audiologen Oost-Vlaanderen (opgeleid door Prof. Vinck):
dr. Sofie Degeest
Leen Vleurinck (Msc) - aussi en français

ONLINE BOEKEN

+32 (0)9 273 82 71Screening onderzoek

Bij één van onze ON-GEHOORD partners in de buurt van uw woonplaats:

klik hier