Leen Vleurinck (MSc.)

Leen Vleurinck (MSc.)

Wie ben ik?

In 2004 startte Leen haar opleiding logopedie en audiologie aan de Universiteit Gent. Communicatie -en meer bepaald de manier waarop spreken en horen tot stand komen- fascineerde haar van kinds af. In 2008 studeerde ze magna cum laude af als Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Met een rugzak vol wetenschappelijke kennis ging ze meteen aan de slag als klinisch audioloog in het Universitair Ziekenhuis Brussel. Ze bouwde er bijna tien jaar lang expertise op in een multidisciplinaire setting bij zowel volwassenen als kinderen en neonaten. Gedurende deze periode begeleidde ze heel wat studenten tijdens hun stage en deelde ze haar kennis met grote gedrevenheid. Haar praktijkervaring resulteerde tevens in enkele wetenschappelijke publicaties.

In 2015 zette Leen de stap naar een combinatie van klinisch audioloog met een deeltijdse functie als praktijkassistent aan de Universiteit Gent, waar ze tot op heden werkzaam is.

Naast het begeleiden van studenten is het contact met patiënten steeds belangrijk geweest in haar professionele leven. Vanuit die optiek startte ze in 2020 haar eigen zaak -Acoufijn bv- waarbij klinisch audiologische diagnostiek, counseling en preventie van gehoorproblemen hand in hand gaan met een ‘fijne’ en vooral ‘veilige’ geluidsbeleving. Als mama van twee schoolgaande dochters ziet ze bovendien dagelijks de nood aan sensibilisering voor gehoorzorg en het belang van een goed functionerend gehoor als basis voor een goede communicatie.

Meteen haar belangrijkste drijfveer, want gehoorproblemen zoals tinnitus en hyperacusis kunnen immers een enorme impact hebben op iemands dagelijks leven en welbevinden. Daarom gaat ze sinds 2021 samen met ON-GEHOORD aan de slag, met én voor patiënten.

Leen Vleurinck (MSc.)

Plan uw afspraak

Uitgebreid consult

Prof. dr. Bart Vinck (in Gent)

ONLINE BOEKEN

+32 (0)9 273 82 71


dr. Sofie Degeest (in Wetteren)

Leen Vleurinck (Msc) (in Aalst) - aussi en français

 

ONLINE BOEKEN +32 (0)9 273 82 71Screening onderzoek

Bij één van onze ON-GEHOORD partners in de buurt van uw woonplaats:

KLIK HIER

Plan uw afspraak

Uitgebreid consult (ook indien dringend)

1. Bij onze ON-GEHOORD audioloog:

Prof. dr. Vinck

ONLINE BOEKEN

+32 (0)9 273 82 71


2. Bij onze externe Audiologen Oost-Vlaanderen (opgeleid door Prof. Vinck):
dr. Sofie Degeest
Leen Vleurinck (Msc) - aussi en français

ONLINE BOEKEN

+32 (0)9 273 82 71Screening onderzoek

Bij één van onze ON-GEHOORD partners in de buurt van uw woonplaats:

klik hier

En 2004 Leen commence sa formation en Sciences de l’Orthophonie et de l’Audiologie à l’Université de Gand. La communication, et plus particulièrement la parole et l’ouïe, la fascinent depuis son enfance. En 2008 elle obtient magna cum laude sa Maîtrise en Orthophonie et Audiologie (M. Sc.) à l’Université de Gand.

Son diplôme en poche, elle commence immédiatement à travailler comme audiologue clinique à l’Hôpital Universitaire de Bruxelles. Pendant près de dix ans, elle développe une expertise dans un cadre multidisciplinaire et travaille avec des adultes, des enfants et des nouveau-nés. Au cours de cette période, elle supervise de nombreux étudiants lors de leurs stages et partage ses connaissances avec beaucoup d’enthousiasme. Son expérience pratique donne également lieu à plusieurs publications scientifiques.

A partir de 2015 Leen combine son poste d’audiologue clinique avec un poste à temps partiel d’assistante pédagogique à l’Université de Gand, où elle travaille encore aujourd’hui. Elle y assume la supervision des étudiants.

Mais comme le contact avec les patients a toujours été important dans sa vie professionnelle, en 2020, elle crée sa propre entreprise – Acoufijn bv. Elle se dédie au diagnostic audiologique clinique, où le conseil et la prévention des problèmes d’audition vont de pair avec une expérience sonore « agréable » et « sûre ». En tant que mère de deux filles, elle reconnaît également la nécessité d’une sensibilisation des soins auditifs et l’importance d’une bonne audition pour une bonne communication.

Une bonne audition est sa principale motivation, car les problèmes auditifs tels que les acouphènes et l’hyperacousie peuvent avoir un impact énorme sur la vie quotidienne et le bien-être d’une personne. C’est pourquoi, depuis 2021, elle travaille avec ON-GEHOORD, avec et pour les patients.

Leen Vleurinck (MSc.)

Plan uw afspraak

Uitgebreid consult

Prof. dr. Bart Vinck (in Gent)

ONLINE BOEKEN

+32 (0)9 273 82 71


dr. Sofie Degeest (in Wetteren)

Leen Vleurinck (Msc) (in Aalst) - aussi en français

 

ONLINE BOEKEN +32 (0)9 273 82 71Screening onderzoek

Bij één van onze ON-GEHOORD partners in de buurt van uw woonplaats:

KLIK HIER

Plan uw afspraak

Uitgebreid consult (ook indien dringend)

1. Bij onze ON-GEHOORD audioloog:

Prof. dr. Vinck

ONLINE BOEKEN

+32 (0)9 273 82 71


2. Bij onze externe Audiologen Oost-Vlaanderen (opgeleid door Prof. Vinck):
dr. Sofie Degeest
Leen Vleurinck (Msc) - aussi en français

ONLINE BOEKEN

+32 (0)9 273 82 71Screening onderzoek

Bij één van onze ON-GEHOORD partners in de buurt van uw woonplaats:

klik hier